Hizmet Sözleşmesi,İptal,İade Koşulları,Gizlilik

Ön Bilgi Formu 
https://odeme.mitsubishielectric.com.tr/ 

Kullanım Koşulları

http://odeme.mitsubishielectric.com.tr ödeme platformu (“Platform”) MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.’ye (“Mitsubishi Electric”) ait bir ödeme platformudur. İşbu kullanım koşullarında (“Kullanım Koşulları”) yer alan kurallar, kullanıcıların, Platformu kullanırken uymakla yükümlü oldukları koşulları belirlemekte ve açıklamaktadır. Kullanım Koşulları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Platformu ve sunduğu hizmetleri kullanmayınız. Platformu kullanarak, işbu Kullanım Koşullarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Koşullarına bağlı kalacağınızı beyan etmektesiniz.

Mitsubishi Electric, Kullanım Koşullarını güncellemek suretiyle her an değiştirebilme, Size herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın Platformda bulunan fonksiyonlara veya programlara ilişkin değişiklik veya geliştirmeler yapabilme hakkını saklı tutar. Kullanım Koşullarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Burada kullanılan haliyle "Siz/Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı Platformu ziyaret eden tüm bireyleri, kurumları ve topluca internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

A. ÜYELİK ve ŞİFRE

1. Kullanıcı, Platformu kullanarak ve Platforma üye olarak Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

2. Kullanıcı, kullanıcı adı, şifre, gibi bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bunları herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını veya bunların üçüncü şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğini, bu çerçevede, her türlü güvenlik önleminin alınmasından, çalıntı/kopya kart kullanımı şikâyetlerinden, Kullanıcının müşteri bilgilerinin güvenliğinden, teknik aksaklıklar nedeniyle uğranabilecek zararlardan, Kullanıcı müşterilerinin elektronik ortamda gerçekleştireceği işlemler nedeniyle ileri sürülebilecek her türlü talepten, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda Mitsubishi Electric’in uğrayabileceği zararları ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcılar güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifrelerinin değiştirilmesinden sorumlu olup, şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri takdirde bu durumdan Mitsubishi Electric’i derhal haberdar etmekle yükümlüdürler.

3. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız kesinlikle yasaktır. 

4. Mitsubishi Electric’in yazılı izni ile Kullanıcı tarafından başka kullanıcılar ile kendisi arasında alt üye işyeri ilişkisi tesis etmesi ve kendisine tahsis edilmiş POS’u kullandırması halinde, Kullanıcı ve söz konusu Kullanıcı’nın bayi ve acenteleri tarafından gerçekleştirilmiş bütün işlemler Mitsubishi Electric nezdinde Kullanıcı tarafından tüm sorumluluğu Kullanıcıya ait olarak gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Kullanıcının kendisi, bayi veya acenteleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen fiktif, sahtecilik ve suistimale konu işlem tespiti halinde Mitsubishi Electric veya banka tarafından, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu Kullanıcının POS’u engellenecek ve Mitsubishi Electric, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile işbu Kullanım Koşullarını tek taraflı olarak, tazminat ödemeksizin feshedecektir. 

B. FİKRİ HAKLAR

1. Bu Platformun tüm fikri ve sınai hakları, alan adları ve Kullanıcı alt alan adları da dahil olmak üzere Mitsubishi Electric’e ait veya Mitsubishi Electric’e lisanslıdır. Bu platformda bulunan bilgiler, yazılar, grafik ve işaretler ile fikri mülkiyet hakkı konusu yazılımlar, uygulamalar, tasarım ve tüm sayfa düzenleri Mitsubishi Electric’in ya da Mitsubishi Electric’in lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.

İşbu Platformdaki bilgilerin ya da bu Platforma ilişkin her tür veritabanı ve yazılımların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtımı ve satılması yasaktır. 

2. Mitsubishi Electric, bu Platformun ziyaret edilmesi, Platform ya da Platformdaki bilgi, veri ve programların kullanılması sebebiyle, bir sözleşme ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplerle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, bir işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti ve bu nedenlerle meydana gelebilecek zararlar hususunda ve bu Platformun ya da link verilen Platformlardan herhangi birinin kullanılması esnasında doğabilecek zararlarda Mitsubishi Electric, herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

3.Kullanıcılar Platformu kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve halihazırda yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuata ve Mitsubishi Electric’in Platforma ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere uymayı kabul ederler. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı Mitsubishi Electric’in bu kapsamda uğrayabileceği zararı ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür.

C. ÇEREZ UYGULAMALARI ve REKLAMLAR

1. Platformu ziyaret ettiğiniz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezler veya Platform kullanım verileri, analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu Kullanım Koşullarını kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına açık rızanızı verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 

2. Mitsubishi Electric, zaman zaman Platforma, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri reklam amacı ile dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelere ilişkin uygulamaların, site güvenliklerinin kontrolümüz altında olmadığını ve bu Kullanım Koşullarının diğer siteler bakımından geçerli olmadığını beyan ederiz. Bu itibarla diğer internet sitelerinin bilgilerinizi nasıl işlediklerini, topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını tespit edebilmeniz için ilgili sitelere ait kullanım koşulları incelenmelidir. Ayrıca Mitsubishi Electric diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadı 

D. KİŞİSEL VERİLER

1. Kullanıcı, Platformda ödeme alınan kredi kartı hamillerine ait tüm kişisel ve finansal bilgilerin güvenliğinden sorumlu olup, hiçbir koşulda kart sahibinin kart ile ödeme yapacağı bölümde verdiği bilgileri (kart numarası, geçerlilik süresi, adı/soyadı, güvenlik numarası, adres vb.) üçüncü bir kişiye veremez veya kart hamilinin açık rızası olmadıkça başka amaçlarla bu verileri işleyemez.  Kullanıcı, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini engellemek için her türlü güvenlik tedbirlerini almak zorunda olduğu gibi bu verilerin anılan amaçlarla kullanılmasına ilişkin kredi kartı hamilinin açık rızasını da almak zorundadır.

Ayrıca Kullanıcı, ödemesi yapılan ürün ve/veya hizmetin teslimatının mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen kişiye yapılmış olmasından ve gerektiğinde bunun ibrazında kullanılacak belgelerin temininden münhasıran sorumlu olup gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

2. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen banka ve kredi kartı işlemleri ile ilgili gerçekleşebilecek kart hamili itirazlarına karşılık, Kullanıcı, Mitsubishi Electric’e karşı sorumlu olacağını, bankanın veya herhangi bir kişinin söz konusu Kullanıcı yükümlülükleri kapsamında, Mitsubishi Electric’i muhatap alması ve Mitsubishi Electric’in bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ilk talepte ferileriyle birlikte Mitsubishi Electric’in tüm zararlarını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. İşbu madde, Kullanım Koşulları’nın yürürlüğü sona erse de Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

3. Kullanıcı, Platform ile ilgili her türlü bilgi, şifre, parola ve sair kişisel veriyi ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; kendisine bağlı çalışlarının, hizmet ifasında kullandığı diğer 3. kişilerin de bu bilgilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgileri Mitsubishi Electric’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak tüm tasarruflardan kaçınmayı, aksi takdirde Mitsubishi Electric’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı ilk talepte karşılamayı taahhüt eder.

4. Mitsubishi Electric, kişisel bilgilerin, Kullanıcı tarafından işbu Kullanım Koşullarına onay verildiği takdirde, bilgilendirme, tanıtım, duyuru ve teklif amacıyla kullanma haklarını saklı tutar. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için Mitsubishi Electric’in finans@tr.mee.com e-posta adresine yazılı talepte bulunması yeterlidir.

5. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarına onay verdiği takdirde, Mitsubishi Electric’e sağlayacağı kişisel verilerin, Mitsubishi Electric tarafından işbu Kullanım Koşulları kapsamında belirtilen işlemler çerçevesinde işlenmesine, gerekli bankalarla mevzuat kapsamında paylaşılmasına açık rıza vermekte olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı olarak, bu duruma onay vermiyorsanız; Mitsubishi Electric’e ait bu Platformu kullanmaya son vermenizi öneririz.  

E. PLATFORM İÇERİĞİ ve YASAK İŞLEMLER

1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde yaptığı işlemler esnasında her ne surette olursa olsun tefecilik yapmayacağını, bedelini tahsil ettiği her bir satış işlemi karşılığında; satış işlemine konu malı/malları mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen kişiye teslim edeceğini, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve kart hamiline vereceğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı, bu surette düzenlenen faturaların, “Sahte ve Muhteviyatı Yanıltıcı Belge” niteliğinde belge olmayacağını, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, usulüne uygun belge düzenlenmesi dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

2. Kullanıcı, Sanal POS tahsilâtlarından banka tarafından kesilecek komisyon, hizmet ücreti, puan ve diğer tutarların, Mitsubishi Electric tarafından kendisine fatura edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı, Platforma eklenen kredi kartından yapılacak tahsilat işlemini kart sahibinin talebi, bilgisi ve onayı dahilinde yaptığını, çekilen tutara herhangi bir zamanda kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konması ve Mitsubishi Electric’in hesaplarına aktarılmaması veya aktarıldıktan sonra iptal/iade işlemi gerçekleşerek Mitsubishi Electric'in hesaplarından geri alınması durumunda ilgili tutarı her türlü gecikme faizi ile birlikte Mitsubishi Electricin talep ettiği tarihte nakden Mitsubishi Electric'e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Kullanıcı, Platform kapsamında yapılacak ödemenin genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara uygun olarak yapıldığını, iyi niyet çerçevesinde hem Mitsubishi Electric'in hem de kart sahibinin çıkarlarını koruduğunu ve ödeme işlemlerini tamamıyla Türk hukuk sistemine uygun olarak yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı, kendisi tarafından Mitsubishi Electric’e kredi kartıyla yapılan ödemenin yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamanın engellenmesine ilişkin yürürlükteki tüm kanunlar, kurallar, tüzükler, kararlar ve Türkiye’deki resmi kurumların emirlerine uygun olduğunu, bu kanun, kural, tüzük, karar ve emirlere aykırı bir işlem olması durumunda sonradan oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan Kullanıcının sorumlu olduğunu, bu gibi bir durumda Mitsubishi Electric'in hukuki, mali ve herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kusuru aranmaksızın, Kullanıcının işlemlerinden kaynaklanabilecek her türlü fiktif işlemler, dolandırıcılık veya suistimale konu işlem tespiti halinde veya Kullanıcı ile ilgili istihbarı bir bilgiye dayanan veya genel kabul görmüş bankacılık kayıtlarında (TCMB, KKB, BKM kayıtları gibi) olumsuz bir kayıt tespit edildiği durumda, Mitsubishi’ Electric’in, işbu Kullanım Koşulları’nı tek taraflı ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkı mevcuttur. Bu durumda Mitsubishi Electric, Kullanıcı’nın kullanımına sunduğu POS cihazının veya sanal POS’un kullanımını derhal engellemek ve ticari ilişkiyi sonlandırmak adına gerekli her türlü önlemi almaya yetkilidir. Bu durumda Kullanıcı, herhangi bir kar kaybı, tazminat vs. gibi herhangi bir nam altında Mitsubishi Electric’ten ödeme talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.  

Mitsubishi Electric, Kullanıcı’nın işlemleri nedeniyle herhangi bir finansal/hukuki/idari veya cezai sonuçla veya yaptırımla karşı karşıya kalır, özel veya kamusal kurumlar nezdinde muhatap alınır ve/veya idari/hukuki/cezai bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, Kullanıcı, ilk talepte ferileriyle birlikte, Mitsubishi Electric’i tazmin edeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Kullanım Koşullarının işbu maddesi, Kullanım Koşulları’nın yürürlüğü sona erse de Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

Kullanıcı, yukarıda açıklandığı şekilde POS kullanımı engellenmiş, Kullanım Koşulları Mitsubishi Electric tarafından feshedilmiş olduğu durumda, herhangi bir başka nam ve hesap adı altında işbu Kullanım Koşulları kapsamında Kullanıcı olmak için başvuramayacağını peşinen kabul ve beyan eder. POS kullanımı engellenmiş Kullanıcı’nın başka hesap/nam veya başka bir alt kullanıcı adı altında işbu Kullanım Koşulları’nı akdetmesi ve bu durumun Mitsubishi Electric ve/veya banka tarafından tespit edilmesi durumunda, Mitsubishi Electric her hakkı saklı kalmak üzere, işbu Kullanım Koşullarını tekrar, tek taraflı ve tazminat ödemeksizin feshedebilecek ve gereken diğer hukuki yollara başvurabilecektir.

7.Kullanıcı, Platformu kullanırken hiçbir surette üçüncü bir kişinin kredi kartı bilgisini doğrudan sözlü veya yazılı olarak talep etmeyecek, bunları almayacak veya herhangi bir şekilde işlemeyecektir. Operasyonel anlamda bu tür bir kullanımını gerekmesi halinde yalnızca E-mail order yöntemiyle ve 3D Secure sistemi vasıtasıyla bu işlemleri gerçekleştirecektir.

8-Kullanıcının kendisine tahsis edilmiş Sanal POS üyeliği  vasıtasıyla yaptığı tüm ödemeler Kullanıcı adına Mitsubishi Electric’e yapılmış kabul edilecek olup, bu konudaki tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacak ve Kullanıcı, üçüncü kişiler tarafından Mitsubishi Electric’e anılan kullanım sebebiyle gelebilecek talep ve iddialardan Mitsubishi Electric’i beri tutacaktır.

9. Kullanıcı’nın işbu Platform İçeriği ve Yasak İşlemler ana maddesi altında düzenlenen; fiktif işlem, dolandırıcılık ve suistimale konu işlem yapılmaması dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması halinde, Mitsubishi Electric’e aykırılık başına 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) cezai şart ödeyeceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu cezai şartın tenkisini talep edemeyeceğini ve cezai şartın ödenmesinin Kullanım Koşulları’ndaki yükümlülüklerini sona erdirmeyeceğini ve/veya Mitsubishi Electric’in bu aykırılıklardan dolayı Kullanıcı’dan talep edebileceği zarar ve ziyanlarının tazmin edilmesine engel olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

F. ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA

1. Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Koşullarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcının, Kullanım Koşullarını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Mitsubishi Electric’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Mitsubishi Electric’in Kullanıcıya ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. 

2. Kullanıcının, üyelikten çıkmak istemesi halinde, Mitsubishi Electric’in finans@tr.mee.com e-posta adresine yazılı olarak talepte bulunması yeterlidir.

G. GİZLİLİK VE GÜVENLİK 

Kullanıcılardan alınan tüm kişisel bilgiler elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmakta, sadece yetki sahibi personel ve gerekli durumlarda Kullanıcı onayı ile görüntülenebilecek bir ortamda saklanmaktadır. Bu bilgiler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Bu itibarla, Mitsubishi Electric, Kullanıcı verilerinin kişisel veri sayılması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de belirlenmiş tüm haklarını korumak üzere elinden gelen gayreti göstereceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu durumda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kullanıcı; a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Mitsubishi Electric’ten edindiği bilgilerin gizliliğini muhafaza edecek, söz konusu bilgileri başka amaçla kullanmayacak ve üçüncü şahsıların istifadesine sunmayacaktır. Ayrıca, Kullanıcı tarafından banka müşterilerine ait sırların/bilgilerin herhangi bir 3. kişiye verilmesi/satılması/bu bilgilerin ivazlı-ivazsız 3. kişilerle paylaşılması halinde,  Kullanıcı, Mitsubishi Electric nezdinde doğabilecek her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

H. GARANTİDEN FERAGAT

Mitsubishi Electric ile aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu Platformdan edinilen bütün hizmetler Size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. 

Mitsubishi Electric hiçbir şekilde Sizin veya başka bir üçüncü kişinin Platforma erişiminden,  Platformdan linkle yönlendirilmiş başka bir siteye erişiminden veya Platformda yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu değildir.

I. İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Platformdan, 3D veya sanal pos ile yapılan tahsilatlarda itiraz süresi on (10) iş günüdür.  Kart sahibi tarafından Mitsubishi Electric’e iade talebinde bulunmasını takiben Mitsubishi Electric tarafından yedi (7) iş günü içerisinde değerlendirme yapılacak ve kart sahibine bilgi verilecektir. Mitsubishi Electric peşin çalışmakta olup, fatura tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde iletilmeyen talepler Mitsubishi Electric tarafından değerlendirilmeyecektir. 

J. KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Mitsubishi Electric, Kullanım Koşulları’nda her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler için Kullanıcı’nın ayrıca muvafakati aranmayacak olup, yapılan değişiklikler ve Kullanım Koşulları’nın son durumu https://odeme.mitsubishielectric.com.tr/Home/Content?menuId=6 adresinden her zaman online olarak izlenebilecektir. Bu itibarla, Kullanım Koşullarındaki yenilik ve değişiklikleri takip edebilmek adına, zaman zaman http://odeme.mitsubishielectric.com.tr ödeme Platformuna girerek, Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Mitsubishi Electric , işbu Kullanım Koşulları’nın yürürlüğü süresince, dilediği zaman, tek taraflı ve tazminat ödemeksizin Kullanım Koşulları’nı feshedebilir.  

K. GENEL HÜKÜMLER

1. Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

2. Taraflar, Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda, Mitsubishi Electricin kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3. Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Kullanıcının Mitsubishi Electric’e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Mitsubishi Electric’in bu Kullanım Koşullarında belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı üyelik bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Kullanıcının Mitsubishi Electric’e bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Mitsubishi Electric’in iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik işbu Kullanım Şartlarına aktarılacaktır.   

Mitsubishi Electric’in iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye/İSTANBUL

E-posta: finans@tr.mee.com

Telefon: 0216 969 25 00 

4. Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır. 

5. Mitsubishi Electric’in Kullanım Koşullarından kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 Platformumuza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.