Kişisel Verilerin Korunması

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Platform Kullanıcılarının

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. (“METR” veya “Şirket”) olarak, iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz İş Ortaklarımızın çalışanları ve yetkililerinin (hepsi birlikte “İş Ortağı” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin korunmasına ve kişisel verilerini şeffaf ve meşru bir şekilde işlemeye önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimizi ve Veri Sahibi İlgili Kişi olarak haklarınızı açıklayan bu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

METR olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz.

       I.          Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Süreç kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız ve soyadınız, çalıştığınız şirket, unvanınız, telefon numaranız, mail adresiniz şeklinde sizinle ya da şirketiniz ile irtibat kurabilmemiz için gerekli olan iletişim bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı adı olarak kullanabileceğiniz, mail adresiniz, erp kodu, kod, cep telefonu numaranız, vergi kimlik no veya TCKN ile şifre bilgileriniz.

Diğer Bilgiler: Sanal POS sistemini kullandığınız durumlarda kredi kartınızın ilk 6 ve son 4 rakamı Sanal POS hizmeti sunan tedarikçi firma tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler ayrıca METR tarafından işlenmemektedir.

     II.          Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz,

Kişisel veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayalı olarak,

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla;

Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki sebebine dayalı olarak,

  • Platform üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, Platform’un kullanılabilmesi, Platform üzerinden Sanal POS işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve olası hukuki uyuşmazlıklarda hakların korunabilmesi ve korunabilmesi ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla;

Kişisel veri işlemenin Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki sebebine dayalı olarak,

  • Operasyonel tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi, İş Ortaklarımızla olan ilişkilerin yönetimi, Şirket mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması, garanti hizmetleri vermek dahil, satış ve satış sonrası süreçler ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, cari kart açılabilmesi dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata ve Şirket prosedürlerine uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, soru, talep ve başvurularınızın değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Bununla birlikte, İş Ortaklarımızla aramızdaki sözleşmenin sona ermesi halinde bile, hukuki zorunluluklarımız sebebiyle verilerinizi belirli bir süre daha saklama hakkına sahip olabileceğimizi lütfen unutmayın.

   III.          Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara uygunluk sağlanarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, İş Ortaklarımız ile ilişkimiz kapsamında, üçüncü kişilerden mal ve hizmet kapsamında destek alınması amacıyla Sanal POS hizmeti aldığımız tedarikçi firma başta olmak üzere tedarikçilerimiz ve tahsilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla iş ortaklığımızın bulunduğu bankalar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin, bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

   IV.          Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Hangi Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz?

METR, iş faaliyetlerini yürütmek ve İş Ortaklarıyla olan ilişkilerini sürdürmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Kişisel verileriniz, iş ortaklarımızla olan ilişkimizin kurulmasından önce, kurulması esnasında ve ilişkimiz süresince e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması, fiziki/elektronik ortamda belge alışverişi suretiyle ya da http://odeme.mitsubishielectric.com.tr ödeme platformu üzerinden otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz bahsedilen kanallar vasıtasıyla, işvereniniz veya üçüncü kişiler aracılığıyla ya da bu verilerinizi doğrudan bize sağlamanız suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

     V.          Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve silinmesini de talep etme hakları dahil, kişisel verilerinize ilişkin Kanun madde 11’de yer alan haklarınızı kullanabilmek için tr.mitsubishielectric.com adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak  Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775, Ümraniye - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresini kullanarak kvkk@tr.mee.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen herhangi bir başvuru yöntemini de tercih edebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgilere tr.mitsubishielectric.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.