Kişisel Verilerin Korunması

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Platform Kullanıcılarının

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. (“METR” veya “Şirket”) olarak, iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz İş Ortaklarımızın çalışanları ve yetkililerinin (hepsi birlikte “İş Ortağı” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin korunmasına ve kişisel verilerini şeffaf ve meşru bir şekilde işlemeye önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, Veri Sahibi (İlgili Kişi) olarak haklarınızı ve METR olarak yükümlülüklerimizi açıklayan bu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

METR olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz.

        I.            Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

METR, iş faaliyetlerini yürütmek ve İş Ortaklarıyla olan ilişkilerini sürdürmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Kişisel verileriniz,  iş ortaklarımızla olan ilişkimizin kurulmasından önce, kurulması esnasında ve  ilişkimiz süresince e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması,  fiziki/elektronik ortamda belge alışverişi suretiyle ya da https://odeme.mitsubishielectric.com.tr ödeme platformu (“Platform”) üzerinden otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz bahsedilen kanallar vasıtasıyla, işvereniniz veya üçüncü kişiler aracılığıyla ya da bu verilerinizi doğrudan bize sağlamanız suretiyle toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız ve soyadınız, çalıştığınız şirket, unvanınız, telefon numaranız, mail adresiniz şeklinde sizinle ya da şirketiniz ile irtibat kurabilmemiz için gerekli olan iletişim bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı adı olarak kullanabilceğiniz, mail adresiniz, erp kodu, kod, cep telefonu numaranız, vergi kimlik no veya TCKN ile şifre bilgileriniz.

Diğer Bilgiler: Sanal POS sistemini kullandığınız durumlarda kredi kartınızın ilk 6 ve son 4 rakamı Sanal POS hizmeti sunan tedarikçi firma tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler ayrıca METR tarafından işlenmemektedir.

      II.            Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşleyebiliriz?

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:

Platform’a üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, Platform’un kullanılabilmesi, Platform üzerinden Sanal POS işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, operasyonel tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi iş Ortaklarımızla olan ilişkilerin yönetimi, Şirket mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması, garanti hizmetleri vermek dahil, satış ve satış sonrası süreçler ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, cari kart açılabilmesi dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, , faaliyetlerin mevzuata ve Şirket prosedürlerine uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, soru, talep ve başvurularınızın değerlendirilmesi.

METR olarak kişisel verileriniz, Kanun md.5’te yer alan kişisel veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Bununla birlikte, İş Ortaklarımızla aramızdaki sözleşmenin sona ermesi halinde bile, hukuki zorunluluklarımız sebebiyle verilerinizi belirli bir süre daha saklama hakkına sahip olabileceğimizi lütfen unutmayın.

    III.            Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Kişisel verileriniz, İş Ortaklarımız ile ilişkimiz kapsamında, üçüncü kişilerden mal ve hizmet kapsamında destek alınması amacıyla Sanal POS hizmeti aldığımız tedarikçi firma başta olmak üzere tedarikçilerimiz ve tahsilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla iş ortaklığımızın bulunduğu bankalar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca sadece talep halinde kanunen yetkili kamu kurumları veya özel kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

   IV.            Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve silinmesini de talep etme hakları dahil, kişisel verilerinize ilişkin Kanun madde 11’de yer alan haklarınızı kullanabilmek için için tr.mitsubishielectric.com adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak  Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775, Ümraniye - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresini kullarak kvkk@tr.mee.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgilere tr.mitsubishielectric.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.